• slide
 • slide
 • slide
PFS je organizacija koja se bavi promocijom i savetovanjem mladih đaka-sportista (amatera) zainteresovanih da svoj akademski i sportski razvoj nastave u nekoj od američkih srednjih škola, prep akademija, džunior koledža ili univerziteta. Cilj naših usluga je pomoć ambicioznim mladim ljudima da se adekvatno pripreme i predstave američkim trenerima i obrazovnim institucijama kako bi im bio ponuđen što veći iznos sportskih/školskih stipendija.

BEJZBOL
KOŠARKA
MAČEVANJE
AMERIČKI FUDBAL
GOLF
GIMNASTIKA
HOKEJ NA LEDU
STRELJAŠTVO
SKIJANJE
FUDBAL
PLIVANJE
TENIS
ATLETIKA
ODBOJKA
VATERPOLO
RVANJE
 • Mi smo skauti
 • Mi smo promoteri
 • Mi smo savetodavci
 • Mi nismo agenti
PFS je elitna skautska organizacija koja sarađuje sa hiljadama obrazovnih institucija širom Amerike. Saradnja sa školama i trenerima se zasniva na našoj osposobljenosti da na pravi način procenimo sportski kvalitet Klijenta, provedemo ga kroz čitav proces priprema (Sat, Toefl, NCAA/NAIA Eligibility Center ) i preporučimo ga ciljnoj grupi škola koja će odgovarati njegovom/njenom sportskom i akademskom kvalitetu. Na taj način treneri od nas dobijaju preko potrebnu pomoć u prevazilaženju barijera koje nastaju prilikom priprema (Sat, Toefl, NCAA/NAIA Eligibility Center …) te dobijaju prave informacije vezane za akademski i sportski kvalitet sportiste što im omogućava da bez sumnje donesu svoju odluku i ponude stipendiju kandidatu koji im se najviše dopada.

Duga tradicija i veliki broj klijenata iz svih delova sveta koji svake godine uspešno prolaze kroz naš program, svrstava nas u najveću i najuspešniju organizaciju ovog tipa u jugoistočnoj Evropi i jednu od nekoliko najvećih i najuspešnijih na čitavom starom kontinentu. Rastući broj klijenata i saradnika, saradnja sa mnogobrojnim sportskim institucijama, savezima i poznatim ličnostima, mnogobrojna priznanja i zahvalnice od strane američkih obrazovnih institucija kao i svakodnevne pohvale i preporuke od strane Klijenata odslikavaju renome i vrhunski kvalitet.
PFS je organizacija koja se bavi promocijom sportskih i akademskih kvaliteta svojih Klijenata američkim trenerima sa ciljem da im bude ponuđena stipendija. Mi procenjujemo kvalitet svakog Klijenta ponaosob, pravimo njegov profil koji se sastoji iz akademskih, sportskih i psiholoških elemenata, određujemo ciljnu grupu škola koja odgovara nivou kvaliteta sportiste kog promovišemo i preporučujemo ga odabranoj ciljnoj grupi trenera. Treneri na osnovu svih elementa navedenih u profilu kao i na osnovu naše preporuke donose odluku o tome da li i u kom procentu žele da ponude stipendiju određenom sportisti.
PFS ne pronalazi stipendije već američkim institucijama promoviše sportske i akademske kvalitete svojih Klijenata sa ciljem da im stipendije budu ponuđene.

PFS ne garantuje da ce Klijentu stipendija biti ponuđena niti koji procenat stipendije ce biti ponuđen ali na osnovu velikog iskustva, sa velikom tačnošću, može da da svoju procenu uslova koji će Klijentu biti ponuđeni.
PFS pruža savetodavne usluge vezane za čitav proces priprema, promocije, komunikacije sa trenerima i administracijama i konačnog izbora odgovarajuće škole. Savetujemo o načinima pripreme neophodne dokumentacije, video materijala, testova, zakazivanja termina za polaganje testova, registracije za NCAA/NAIA Eligibility Center, regulativi i opredeljujućim kriterijumima za bavljenje sportom na univerzitetima pod okriljem dotičnih asocijacija. Pružamo savete o načinu komunikacije sa trenerima tokom procesa regrutovanja, o bitnim faktorima na koje treba obratiti pažnju prilikom izbora škole i preporučujemo školu za koju smatramo da je najadekvatnija, o načinima rešavanja svih eventualnih problema i nedoumica tokom svake faze procesa kao i o mnogim drugim suštinski važnim pitanjima.
Agenti rade sa profesionalnim sportistima i profesionalnim klubovima dok PFS ISKLJUČIVO radi sa amaterskim igračima i amaterskim (obrazovnim) institucijama i svoju proviziju ISKLJUČIVO naplaćuje od Klijenata za usluge promocije i savetovanja.
Pored sportskih, pomažemo pri dobijanju akademskih stipendija za koje mogu konkurisati svi đaci/studenti, bez obzira na bavljenje sportom. Pročitaj više

Naša vizija je ostvarivanje snova našim Klijentima

Naša vizija je pomoć mladim sportistima u pronalaženju mogućnosti za upis u srednje škole i na univerzitete koji će im pružiti sjajno akademsko i sportsko iskustvo i koji će zasigurno ostaviti neizbrisiv trag na njihovu budućnost.
Naša vizija je pomoć u usmeravanju života naših Klijenata i ogleda se u sloganu “Usmeri svoju budućnost”.
Naša vizija je ostvarivanje snova našim Klijentima, zato se prijavite u program što pre i pomozite nam da ostvarimo našu viziju!
Pored sportskih, pomažemo pri dobijanju akademskih stipendija za koje mogu konkurisati svi đaci/studenti, bez obzira na bavljenje sportom. Pročitaj više
`
Osnovni cilj našeg postojanja i funkcionisanja je pomoć mladim sportistima da spoje u Evropi nespojivo, sport i školu. Naš moto predstavlja zvezdu vodilju i podseća nas na svrhu posla kojim se bavimo: “Sport i škola u isto vreme”.

Sistem po kome sport u Evropi, pa i u čitavom ostatku sveta, funkcioniše suštinski se razlikuje od sistema na kom je zasnovan sport u SAD. U svim državama sveta izuzev SAD fokus sporta je na profesionalizmu. Sportske aktivnosti se dešavaju po klubovima koji se takmiče u ligama koje ni na koji način nisu povezane sa obrazovnim institucijama i upravo tu i nastaje problem. Klubovi se trude da ostvare što bolje rezultate i da stvore što kvalitetnije sportiste te od mladih sportista ne retko zahtevaju da napuste škole ili pak školovanje nastave vanredno da bi imali dovoljno vremena da više treniraju. Kada uzmemo u obzir i problem velikih udaljenosti između škola, klubova i mesta stanovanja dolazimo do zaključka, kako teorijski tako i u praksi, da je praktično nemoguće ozbiljno se baviti sportom i školom u isto vreme. SAD je svoj sistem koncipirao potpuno drugačije i fokus stavio na amaterizam te sve sportske aktivnosti pozicionirao u obrazovne institucije (srednje škole, prep škole, više škole i univerzitete) sa ciljem da prevaziđe probleme o kojima smo govorili u prethodnim rečenicama. USPELI SU DA POVEŽU NESPOJIVO!
 • Promotivne usluge
 • Savetodavne usluge
 • Administrativne usluge
 • Sportske stipendije - promovišemo vaše akademske i sportske kvalitete američkim trenerima sa ciljem dobijanja što većeg iznosa sportske stipendije (do maksimalnih 100% tzv. puna stipendija). Puna stipendija pokriva sve troškove školovanja i bavljenja sportom i odnosi se na školarinu, smeštaj, hranu, opremu za trening i osiguranje (univerziteti obično pokrivaju osiguranje dok srednje škole ne)
 • Školske/akademske stipendije - promovišemo vaše akademske rezultate američkim obrazovnim institucijama u cilju dobijanja što većeg iznosa školske stipendije. Školske stipendije obično ne pokrivaju sve, već samo deo ukupnih troškova školovanja (tzv. Parcijalne stipendije). Pod troškovima školovanja podrazumevaju se: školarina, smeštaj, hrana, knjige, takse i osiguranje
 • Savetujemo o načinu pripreme video materijala koji će zainteresovati trenere i preporučujemo osobe koje Vam mogu napraviti kvalitetne snimke i montirati material
 • Savetujemo o načinu pripreme SAT i TOEFL testova i preporučujemo adekvatne pojedince ili institucije odgovorne za pripremu
 • Savetujemo o načinu registracije za NCAA Eligibility Center i NAIA Eligibility Center kao i o adekvatnom načinu prolaska ove delikatne procedure neophodne za upis na NCAA/NAIA univerzitet sve do konačnog statusa “ODOBREN”
 • Savetujemo o NCAA i NAIA regulativi i opredeljujućim kriterijumima za bavljenje sportom na univerzitetima pod okriljem dotičnih asocijacija
 • Savetujemo o načinu komunikacije sa trenerima tokom procesa regrutovanja
  Savetujemo o načinu popunjavanja i pribavljanja brojne papirologije neophodne prilikom aplikacije za škole/univerzitete
 • Savetujemo o bitnim faktorima na koje treba obratiti pažnju prilikom izbora škole i preporučujemo školu za koju smatramo da je najadekvatnija
 • Savetujemo o načinima rešavanja svih eventualnih problema i nedoumica tokom svake faze procesa i vodimo proces priprema, promocije i odabira adekvatne škole od početka do kraja
 • Savetujemo o prijavi za razgovor u američkoj ambasadi i o pribavljanju neohodne dokumentacije za dobijanje vize

 • Prijavljujemo Sat i Toefl sa vama ili umesto vas
 • Popunjavamo aplikaciju za NCAA/NAIA Eligibilitz Center zajedno sa vama
 • Popunjavamo aplikacije za školu sa vama ili umesto vas
 • Vršimo kompletnu korespodenciju sa školskom administracijom umesto vas i korak po korak vas vodimo kroz aplikacioni process
 • Zakazujemo razgovor u ambasadi umesto vas
Pored sportskih, pomažemo pri dobijanju akademskih stipendija za koje mogu konkurisati svi đaci/studenti, bez obzira na bavljenje sportom. Pročitaj više
 • Uvodni razgovor - na razgovoru se objašnjavaju svi detalji vezani za čitav proces, odgovara se na pitanja i otklanjaju se sve eventualne nedoumice. Uručuje se neophodna papirologija kako bi je Klijent mogao imati konstantno uz sebe. Počinjete sa pripremom video materijala
 • Još uvek niste zvanično u procesu...
 • Pripremili ste video material i dostavili nam ga. Pregledamo materijal i pravimo procenu vašeg kvaliteta, nivoa na kom se u Americi možete takmičiti kao i očekivanog iznosa stipendije tj. sume novca koja ce vam biti neophodna ukoliko je naša procena da nećete dobiti punu stipendiju. Sve ove procene su okvirne, rade se na osnovu dugogodišnjeg iskustva i ne moraju biti stoprocentno tačne. Donosi se odluka o prijemu u naš program. Odluka može biti pozitivna ili negativna što znači da možete biti primljeni u program ili odbijeni
 • Na osnovu naše procene vaših kvaliteta, mogućnosti i očekivanih troškova donosite konačnu odluku o zvaničnom stupanju u program
 • Potpisivanje ugovora i početak zvanične saradnje.
 • Stipendije
 • Sportske stipendije
 • Školske stipendije
PFS nudi dva različita programa:

1. program sportskih stipendija – isključivo za sportiste
2. program školskih/akademskih stipendija – odnosi se na đake i studente koji nisu sportisti
Pitate šta je to sportska stipendija?

Sportska stipendija podrazumeva pokrivanje troškova školovanja, bavljenja sportom, smeštaja, hrane, knjiga, taksi, osiguranja itd. u okviru neke od američkih obrazovnih institucija. Stipendije mogu pokrivati određen deo ukupnih troškova (Parcijalne stipendije) ili celokupne troškove (puna stipendija). U zavisnosti od vaših sportskih i akademskih kvaliteta, različiti treneri će nuditi različite iznose stipendija. Akcenat stavljamo na sport jer trener prvo mora biti zainteresovan za vaše igračke kvalitete, pa tek onda u obzir uzima akademske kriterijume. Jedino sportisti mogu dobiti punu stipendiju!

PFS sarađuje sa velikim brojem trenera i obrazovnih institucija širom SAD što uz bogato iskustvo koje posedujemo nudi veliku mogućnost za dobijanje odgovarajuće ponude.

Prijavite se klikom na ovaj (link) ili kontaktiranjem naše kancelarije (telefon, e-mail, Skype, Facebook, IMP).
Školske/akademske stipendije podrazumevaju pokrivanje troškova života i školovanja u okviru neke od američkih obrazovnih institucija. Obično ne pokrivaju sve, već samo deo ukupnih troškova školovanja (tzv. Parcijalne stipendije). Pod troškovima školovanja podrazumevaju se: školarina, smeštaj, hrana, knjige, takse i osiguranje. U zavisnosti od vaših školskih/akademskih kvaliteta, različite institucije će nuditi različite iznose stipendija.

Jedna od usluga koje PFS pruža je pomoć đacima/studentima pri pronalaženju odgovarajuće obrazovne institucije za nastavak školovanja u SAD i dobijanju školskih/akademskih stipendija u srednjim školama, na džunior koledžima i univerzitetima, kako za dodiplomske (Bachelor) tako i za post - diplomske (Master) studije. Ove stipendije se odnose na sve zainteresovane bez obzira na sport i starost.

PFS sarađuje sa velikim brojem obrazovnih institucija širom SAD što uz bogato iskustvo koje posedujemo nudi veliku mogućnost za pronalazak odgovarajuće sredine za vaš dalji razvoj.

Prijavite se klikom na ovaj (link) ili kontaktiranjem naše kancelarije (telefon, e-mail, Skype, Facebook, IMP). Prilikom popunjavanja upitnika zanemarite polja koja se odnose na sport.

Formular za prijavljivanje

Individual information
Academic information
Athletic information
- Označena polja obavezno popuniti
Napomena: Stupanje u program potpuno je besplatno

RADNO VREME: od 9 do 17 časova

Opšte informacije
Menadžment tim info

Pro Futuro Sports

Jovana Rajica 11

11000 Belgrade, Serbia, Europe

 

Wenlock Road

N1 7GU, London, UK

Office 20-22

Mobilni: +381 65 38 83 001
Kancelarija: +381 11 34 777 36
Skype: profuturosports
E-mail: profuturosports@gmail.com

Marko Vulovic

Predsednik

T +381 11 34 777 36
E pfsathletes@gmail.com

Milos Vulovic

CEO, Generalni menadzer

T +381 11 34 777 36
E pfsathletes2@gmail.com

Marko Savic

Izvrsni direktor

T +381 65 38 83 001
E profuturosports@gmail.com

Ivan Antonijevic

Direktor koledz operacija

T +381 11 34 777 36
E pfsrecruits@gmail.com

Tanja Babic

Direktor administracije i finansija

T +381 60 6883 001
E pfstanja@gmail.com

Nina Katanic

Sef Administracije

T +381 65 28 83 001
E pfs.ninakatanic@gmail.com

Russian Office

 

T +7 968 763-83-37
E sports@pfsinfo.ru

Alberto Bruno Franca

Direktor za Brazil

T +55 81 99833 3834
E alberto.bruno80@gmail.com