• slide
 • slide
 • slide
PFS je organizácia, ktorá podporuje a radí mladým študentom a športovcom (amatérom), ktorí chcú pokračovať v športovom a akademickom rozvoji vo vybraných stredných školách, prípravných akadémiách, junior vysokých školách alebo na univerzitách v USA. Cieľom našich služieb je pomôcť ambicióznym mladým ľuďom adekvátne sa pripraviť a prezentovať americkým trénerom a vzdelávacím inštitúciám, aby im bolo ponúknuté akademické/športové štipendium v najvyššej sume.

Basketbal
ŠERM
AMERICKÝ FUTBAL
GOLF
GYMNASTIKA
ĽADOVÝ HOKEJ
STREĽBA
LYŽOVANIE
FUTBAL
PLÁVANIE
TENIS
Atletika
Volejbal
Vodné pólo
Zápas
 • SME HĽADAČI TALENTOV
 • SME PODPOROVATELIA
 • SME PORADCOVIA
 • NIE SME AGENTI
PFS je náborová organizácia, ktorá spolupracuje s tisíckami vzdelávacích inštitúcií naprieč Spojenými štátmi. Spolupráca so školami a trénermi je založená na našej schopnosti ohodnotiť športové kvality klientov, sprevádzať ich počas celého procesu prípravy (SAT, TOEFL, NCAA CLEARINGHOUSE) a odporučiť ich cieľovým školám, ktoré sa hodia k ich športovým a akademickým kvalitám.

Týmto od nás tréneri dostanú potrebnú pomoc a sú schopní sa vyhnúť problémom, ktoré by ich mohli stretnúť počas prípravy (SAT, TOEFL, NCAA CLEARINGHOUSE) a dostanú správne informácie súvisiace s akademickými a športovými kvalitami športovca, ktoré im umožnia správne sa rozhodnúť a ponúknuť štipendium kandidátovi, ktorý sa im najviac páči.
PFS je organizácia zaoberajúca sa propagáciou športových a akademických kvalít nášho klienta americkým trénerom, aby sme im dopomohli k získaniu štipendia. Kvality každého klienta hodnotíme individuálne a zostavujeme ich profil, ktorý sa skladá z akademických, športových a psychologických prvkov. Určujeme cieľovú skupinu škôl, ktorá vyhovuje kvalitám športovca a odporučíme jeho/ju vybranej skupine trénerov. Tréneri sa na základe uvedených prvkov v profile a našich odporúčaní rozhodnú, či mu/jej chcú ponúknuť štipendium a v akej hodnote.
PFS poskytuje poradenské služby súvisiace s procesom prípravy, propagácie, komunikácie s trénermi a administratívy; a definitívnym výberom vhodnej školy. Radíme ako si pripraviť potrebné dokumenty, videá, s prípravou na testy, registráciou do NCAA/NAIA Eligibility center, s predpismi a rozhodujúcimi kritériami pre šport na univerzitách pod záštitou príslušných asociácií. Poskytujeme tipy ako komunikovať s trénermi počas náboru, aké sú dôležité faktory pri výbere školy, ktorá si myslíme, že je najvhodnejšia. Ako riešiť možné problémy a obavy v každej fáze procesu, rovnako ako mnoho iných zásadne dôležitých otázok.
Agenti pracujú výhradne s profesionálnymi športovcami a profesionálnymi klubmi, zatiaľ čo PFS pracuje výlučne s amatérskymi športovcami a amatérskymi (vzdelávacími) inštitúciami a účtuje si poplatky za propagáciu a poradenstvo jedine od klientov.
Okrem šport vých štipendií ponúka me takisto pomoc pri procese žiadania o akademické štipendium prektorésúvšetcistredoškoláci / vysokoškolácispôsobilýbezohľaduči športujú. Čítajte viac

NAŠOU VÍZIOU JE PREMIEŇAŤ SNY NAŠICH KLIENTOV NA SKUTOČNOSŤ

Našou víziou je pomáhať mladým športovcom objaviť príležitosti zapísať sa na stredných školách a univerzitách, ktoré im poskytnú skvelú akademickú a športovú skúsenosť a určite zanechajú trvalú stopu na ich budúcnosti.
Našou víziou je formovať životy našich klientov, čo odráža aj náš slogan: „Formuj svoju budúcnosť.“ Práve preto sa prihláste do nášho programu, čo najskôr a pomôžte nám naplniť vašu víziu!
Okrem šport vých štipendií ponúka me takisto pomoc pri procese žiadania o akademické štipendium prektorésúvšetcistredoškoláci / vysokoškolácispôsobilýbezohľaduči športujú. Čítajte viac
`
Hlavným zámerom našej spoločnosti je pomôcť mladým športovcom skombinovať niečo, čo nemôžu robiť v Európe a to je šport a vzdelanie. Naše motto, ktoré máme, aby nás viedlo a pripomínalo nám cieľ našej práce, hovorí: „Šport a vzdelanie v rovnakom čase.“ Športový systém v Európe takisto ako vo zvyšku sveta sa líši od spôsobu akým je šport zorganizovaný v USA.
Vo všetkých ostatných krajinách okrem USA sa sústreďujú na profesionalitu v športe. Športové aktivity sa dejú v kluboch, ktoré súťažia v ligách a tie nie sú nijako prepojené so vzdelávacími inštitúciami a v tom leží problém. Kluby sa snažia dosiahnuťnajlepšie výsledky a vytvoriť vysokokvalitných športovcov,čo je dôvod, prečo sa od mladých športovcov vyžaduje, aby opustili školu alebo skúsili externé štúdium a tým pádom mohli mať viac času na tréningy.

Keď vezmeme do úvahy veľkú vzdialenosť medzi školami, klubmi a bývaním dôjdeme k záveru, že je teoreticky a prakticky nemožné sa vážne zapojiť do športu a vzdelania v rovnakom čase. V USA je tento systém navrhnutý inak a dôraz je kladený na amaterizmus, takže všetky športové aktivity sa dejú vo vzdelávacích inštitúciách (stredné školy, prípravné školy, univerzity), aby sa vyhli vyššie uvedenému problému. PODARILO SA IM SPOJIŤ NESPOJITEĽNÉ!
 • PROPAGAČNÉ SLUŽBY
 • PORADENSKÉ SLUŽBY
 • ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY
• Športové štipendium – propagujeme vaše akademické a športové kvality trénerom v USA s cieľom pomôcť vám získať najvyššie možné štipendium (až do max. 100% - tzv. plné štipendium). Plné štipendium pokrýva všetky školské a športové výdavky a vzťahuje sa na školné, ubytovanie, stravu, tréningové vybavenie a poistenie (univerzity často pokrývajú poistenie, zatiaľ čo stredné školy nie).

• Akademické štipendium – propagujeme vaše akademické úspechy s cieľom pomôcť vám získať najvyššie možné sumu štipendium. Akademické štipendium zvyčajne nepokrýva všetky výdavky, ale iba ich časť (tzv. čiastočné štipendium). Náklady na vzdelanie zahŕňa školné, ubytovanie, stravu, učebnice, dane a zdravotné poistenie.
• Poskytujeme poradenstvo ako si pripraviť video, aby ste upútali pozornosť trénerov a odporúčame ľudí, ktorí pracujú s vysokokvalitnými kamerami, aby vám tento materiál spracovali.

• Odporúčame ako sa pripraviť na SAT a TOEFL testy a odporúčame vhodných ľudí a inštitúcie, na ktoré sa obrátiť s prípravou.

• Odporúčame ako sa zaregistrovať do NCAA/NAIA Eligibility center a odporúčame vhodný spôsob ako prejsť všetkými procedúrami nevyhnutnými pri zápise do NCAA/NAIA univerzity a získanie konečnej pozície „SCHVÁLENÝ“.

• Radíme s predpismi NCAA a NAIA a ich upravujúcimi kritériami pre športovanie na univerzitách, ktoré sú pod záštitou príslušných asociácií.

• Odporúčame akým spôsobom komunikovať s trénermi počas prijímacieho procesu.

• Odporúčame ako vyplniť žiadosť a získať dokumenty potrebné na predloženie k žiadostiam pre školy/univerzity.

• Odporúčame, na ktoré dôležité faktory pamätať pri výbere školy a odporučíme vám jednu, ktorá sa nám zdá ako tá najlepšia voľba.

• Odporúčame akým spôsobom riešiť možné problémy a dilemy počas v každom štádiu procesu a ako zvládnuť proces prípravy, propagácie a výberu vhodnej školy.

• Odporúčame ako žiadať o pohovor na americkej ambasáde a ako získať všetky potrebné dokumentácie pre udelenie víza.
• Vypĺňame žiadosti na SAT a TOEFL testy buď s vami alebo vo vašom mene.

• Vypĺňame žiadosti pre NCAA/NAIA Eligibility center spolu s vami.

• Vypĺňame žiadosti pre školy buď s vami alebo vo vašom mene.

• Vybavujeme všetku korešpondenciu so školami vo vašom mene a sprevádzame vás cez proces žiadosti krok za krokom.

• Naplánujeme pohovor na ambasáde vo vašom mene.
Okrem šport vých štipendií ponúka me takisto pomoc pri procese žiadania o akademické štipendium prektorésúvšetcistredoškoláci / vysokoškolácispôsobilýbezohľaduči športujú. Čítajte viac
 • Počas úvodného rozhovoru bude vysvetlený celý proces a detaily, všetky otázky budú zodpovedané a možné neistoty vyriešené. Klienti dostanú všetky potrebné dokumenty, ktoré majú mať stále so sebou. Začnete pripravovať video materiál.
 • Proces ste ešte oficiálne nezačali...
 • Pripravili ste si video materiál a odovzdali ste ho nám. Pozrieme si vaše video, ohodnotíme vašu kvalitu a určíme úroveň, na ktorej by ste mohli súťažiť v USA a tiež očakávanú sumu štipendia, t. j. suma peňazí, ktorú budete potrebovať, ak odhadneme, žeby ste nedostali plné štipendium. Všetky náklady sú približné a sú vypočítavané podľa dlhoročných skúseností, avšak nie sú vždy úplne správne. Rozhodneme sa, či vás do programu prijmeme. Rozhodnutie môže byť pozitívne alebo negatívne, tzn., že môžete byť buď prijatý alebo odmietnutý.
 • Na základe hodnotenia vašich kvalít, šancí a očakávaných nákladov urobíte konečné rozhodnutie, či sa chcete oficiálne stať súčasťou nášho programu.
 • Podpíšeme zmluvu a oficiálna spolupráca začína.
  • ŠTIPENDIÁ
  • ŠPORTOVÉ ŚTIPENDIUM
  • AKADEMICKÉ ŠTIPENDIUM
  PFS ponúka dva odlišné programy:

  1. Športový štipendijný program - iba pre športovcov
  2. Akademický štipendijný program - pre bežných študentov
  Športové štipendium pokrýva náklady spojené so športovými tréningami, ubytovaním, stravou, učebnicami, školným, zdravotným poistením a na vzdelanie v jednej z amerických vzdelávacích inštitúcií. Štipendium môže pokrývať časť výdavkov (tzv. čiastočné štipendium) alebo plnú sumu (plné štipendium). Suma štipendia sa odvíja od vašich športových a akademických kvalít. Dôraz sa dáva na šport - tréneri posúdia vašu športovú kapacitu predtým ako zvážia študijné kritériá. Iba športovci môžu dostať plné štipendium!

  PFS spolupracuje s veľkým množstvom trénerov a vzdelávacími inštitúciami v USA a spolu so skúsenosťami nám dáva veľa možností dostať vhodnú ponuku.
  Kliknite na tento link pre prihlásenie alebo nás kontaktujte prostredníctvom telefónu, e-mailu, Skype, Facebook alebo IMP.
  Akademické štipendium pokrýva náklady na ubytovanie a vzdelanie v jednej z amerických vzdelávacích inštitúcií. Tieto štipendiá vo väčšine prípadov nepokrývajú všetky výdavky, ale iba ich časť (tzv. čiastočné štipendiá). Náklady na vzdelanie zahŕňajú školné, ubytovanie, stravu, učebnice, dane a zdravotné poistenie. Výška štipendia sa odvíja od vašich športových a akademických kvalít.

  Jedna zo služieb, ktorú PFS ponúka je pomoc študentom nájsť vhodnú vzdelávaciu inštitúciu, aby mohli pokračovať vo vzdelávaní v USA a dostali stredoškolské, junior college alebo univerzitné štipendium, pre bakalársky a magisterský stupeň. Tieto štipendiá sú dostupné všetkým študentom, ktorí majú záujem bez ohľadu na ich vek alebo šport, ktorí vykonávajú.

  PFS spolupracuje s veľkým množstvom vzdelávacích inštitúcií v USA a spolu so skúsenosťami nám dáva veľa možností nájsť vhodnú školu pre váš ďalší rast.
  Kliknite na tento link pre prihlásenie alebo nás kontaktujte prostredníctvom telefónu, e-mailu, Skype, Facebook alebo IMP. Pri vypĺňaní dotazníka nevypĺňajte políčka týkajúce sa športu.

  Individual information
  Academic information
  Athletic information
  -
  Vstup do programu je zdarma

  OTVÁRACIE HODINY: od 9h do 17h

  Základné informácie
  Pro Futuro Sports

  Pro Futuro Sports

  Jovana Rajica 11

  11000 Belgrade, Serbia, Europe

   

  Wenlock Road

  N1 7GU, London, UK

  Office 20-22

  Mob: +381 65 38 83 001
  Office: +381 11 34 777 36
  Skype: profuturosports
  E-mail: profuturosports@gmail.com

  Marko Vulovic

  President

  T +381 11 34 777 36
  E pfsathletes@gmail.com

  Milos Vulovic

  CEO, General Manager

  T +381 11 34 777 36
  E pfsathletes2@gmail.com

  Marko Savic

  Executive Director

  T +381 65 38 83 001
  E profuturosports@gmail.com

  Ivan Antonijevic

  Director of college recruitment

  T +381 11 34 777 36
  E pfsrecruits@gmail.com

  Tanja Babic

  Director of Administration
  and Finance

  T +381 60 6883 001
  E pfstanja@gmail.com

  Nina Katanic

  Head of Administration

  T +381 65 28 83 001
  E pfs.ninakatanic@gmail.com

  Russian Office

   

  T +7 968 763-83-37
  E sports@pfsinfo.ru

  Alberto Bruno Franca

  Director for Brazil

  T +55 81 99833 3834
  E alberto.bruno80@gmail.com